Sätta Spawn Location

Nu ska vi öva på att sätta olika spawn locations.

  1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

  2. Högerklicka på "Workspace" och välj "Insert Object...", och välj "SpawnLocation".

  3. Skapa två stycken och gör dem olika så att man kan se skillnaden på dem. Du kan göra en grön och en röd. Namnge dem "GreenSpawnLocation" och den andra "RedSpawnLocation". Fråga om du behöver hjälp.

  1. Högerklicka på "ServerScriptService" och välj "Insert Object..." och välj "Script".

  2. Lägg in de här instruktionerna i skriptet. Fråga om du behöver hjälp.

game.Players.PlayerAdded:Connect(function(player)
	player.CharacterAdded:Connect(function(character)
		local spawnLocation = game.Workspace.GreenSpawnLocation -- Ändra SpawnLocation reference
		character:WaitForChild("HumanoidRootPart").CFrame = spawnLocation.CFrame
	end)
end)

Det här skriptet sätter SpawnLocation på spelaren, till "GreenSpawnLocation"

  1. Så här ska det se ut. Fråga om du behöver hjälp.

  1. Spara skriptet och tryck på "Play" (Spela) -knappen för att testa övningen.

  2. Du kommer Spawnas till "GreenSpawnLocation". Testa att ändra tll "RedSpawnLocation". Fråga om du behöver hjälp.

  3. Bra jobbat!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙