Minecraft Education Edition

Välkommen till vår kurs om Minecraft Education Edition! Denna spännande kurs ger dig möjligheten att utforska de pedagogiska möjligheterna som Minecraft erbjuder. Oavsett om du är nybörjare eller har tidigare erfarenhet av Minecraft, kommer du att upptäcka de kreativa och lärorika dimensionerna av Minecraft Education Edition.

Kursens Syfte:

Målet med kursen är att introducera dig till de unika funktionerna i Minecraft Education Edition och visa hur plattformen kan användas som ett kraftfullt verktyg för lärande och kreativitet.

Innehåll och Höjdpunkter

  • Utforska Minecraft Education Editions unika funktioner och verktyg.
  • Skapa och anpassa undervisningsmaterial och resurser i Minecraft.
  • Tillämpa spelbaserat lärande för att engagera och motivera elever.
  • Utforska kreativa sätt att integrera ämneskunskaper genom Minecraft-projekt.
  • Delta i praktiska övningar för att förstå och behärska plattformens pedagogiska potential.

Kursdetaljer

Kursen är uppbyggd i flera moduler, där varje modul fokuserar på en särskild del av Minecraft-programmering. Genom kursens progression kommer deltagarna att genomgå en resa från grundläggande begrepp till avancerade kodningsfärdigheter. Denna strukturerade inlärningsväg möjliggör en gradvis utveckling och fördjupning av kodningskompetenser. Under kursens gång kommer deltagarna att inte bara förstå och behärska de grundläggande principerna i Minecraft-programmering utan också utforska och tillämpa mer avancerade koncept. Genom praktiska övningar och projekt kommer de att utmana sig själva och stärka sitt självförtroende inom programmering. Vidare strävar kursen efter att främja kreativiteten hos deltagarna. Genom att använda Minecraft som plattform uppmuntras kreativt tänkande och skapande av interaktiva berättelser, spel och animationer. Denna kombination av teknisk förståelse och kreativ utforskning ger en heltäckande inlärningsupplevelse som inte bara utvecklar kodningsfärdigheter utan också främjar en passion för skapande och problemlösning.

Vem Borde Delta?

Denna kurs passar perfekt för

  • Barn och tonåringar som är intresserade av att lära sig programmering på ett roligt och visuellt sätt.
  • Föräldrar som letar efter en engagerande och pedagogisk aktivitet för sina barn.
  • Lärare som strävar efter att integrera kodning i sina klassrumsaktiviteter.

Kursavslutning och Framtidsperspektiv

Efter avslutad kurs kommer deltagarna inte bara ha fått en gedigen förståelse för programmering utan även ha skapat egna digitala konstverk och spel. Vi ser fram emot att inspirera nästa generation av kreativa kodare och Minecraft-entusiaster!

Anmälningsinformation

Är du redo för ett kodningsäventyr? Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Varmt välkomna till en kurs där lekfull inlärning och skapande står i fokus!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙