Bygg ett Torn

Den här övningen låter dig öva på att bygga och anpassa objekt i Roblox Studio. Den introducerar dig till grundläggande byggnadskoncept, som att skapa och placera delar, justera deras egenskaper och experimentera med olika former och utseenden. Var gärna kreativ och fortsätt att bygga mer komplexa strukturer eller scener när du blir mer bekväm med verktygen och funktionerna i Roblox Studio.

 1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

 2. I "Explorerpanelen" väljer du objektet "Workspace". Fråga oss om du behöver hjälp!

 3. Högerklicka på "Workspace"-objektet i Explorerpanelen och välj "Insert object...".

 4. Välj en Part (t.ex. "Part") från listan över tillgängliga objekt. Detta kommer att skapa en ny del i spelvärlden. Fråga om du behöver.

 5. Med den nya delen vald i Explorerpanelen, hitta egenskapen "Size" i panelen "Properties" och justera måtten (X, Y, Z) till önskad storlek.

 6. Placera delen i spelvärlden genom att justera egenskapen "Position" eller genom att klicka och dra den i 3D-vyn. Fråga om du behöver hjälp.

 7. Experimentera med olika delar, som att lägga till fler kuber, sfärer eller andra former för att skapa en enkel struktur eller scen. Du kan ändra storlek, rotera och placera dessa delar efter eget tycke.

 8. Anpassa utseendet på delarna genom att justera egenskaperna "BrickColor", "Material" och "Transparency". Detta gör att du kan ändra färger och texturer på delarna. Fråga om du behöver hjälp.

 9. Utforska de olika verktygen och funktionerna i Roblox Studio, som "Flytta", "Skala" och "Rotera"-verktygen, för att ytterligare förfina och förbättra din konstruktion.

 10. Testa din skapelse genom att klicka på "Spela"-knappen i Roblox Studio för att starta spelet och utforska ditt bygge. Fråga om du behöver hjälp.

 11. Försök att bygga ett torn, så här t.ex. Fråga om du behöver hjälp.

 1. Bra jobbat!
An unhandled error has occurred. Reload 🗙