Click Block

Nu ska du skapa ett block som ändar färg när man klikar på.

 1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

 2. I Explorerpanelen väljer du objektet "Workspace". Fråga om du behöver hjälp att hitta.

 3. Högerklicka på "Workspace"-objektet i Explorerpanelen och välj "Insert object...".

 4. Välj en Part (t.ex. "Part") från listan över tillgängliga objekt. Detta kommer att skapa en ny del i spelvärlden. Fråga om du behöver hjälp.

 5. Med den nya delen vald, hitta egenskapen "Position" i "Properties"-panelen och ställ in den på en specifik position i spelvärlden (t.ex. Vector3.new(0, 5, 0)).

 6. I Workspace, högerklicka på delen och välj "Insert object..." igen. Fråga om du behöver hjälp.

 7. Den här gången väljer du ett "ClickDetector"-objekt från listan. Detta kommer att skapa en klickdetektor på delen. Fråga om du inte hittar delen.

 8. I Workspace-panelen, höger klicka på "+"-knappen bredvid "Click Detector"för att skapa ett nytt Skript kopplat till händelsen.

Skriv följande kod i skriptredigeraren:

local function onClick()
	print("Delen klickades på")
end

script.Parent.MouseClick:Connect(onClick)

 1. Spara skriptet, så här ska det se ut:

 1. Nu, när du kör spelet genom att klicka på Play, bör du kunna klicka på delen i spelvärlden, och det kommer att skriva ut meddelandet "Delen klickades!" till Output-panelen i Roblox Studio.

Nu ska vi testa på loopar/repetera instruktioner, dvs att man kör samma instruktion(er) flera gånger, tills ett villkor är uppfyllt.

 1. Välj skriptet och ändra innehåller till
local function onClick()
	
	local part = script.Parent.Parent
	for i = 1, 5 do
		part.BrickColor = BrickColor.Random()
		wait(2)
	end	
end

script.Parent.MouseClick:Connect(onClick)

 1. Så här ska det se ut:

 1. Nu, när du kör spelet genom att klicka på play, bör du kunna klicka på delen i spelvärlden, och färgen kommer ändras till en slumpmässig färg och vänta. Fråga om du behäver hjälp.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙