CodeKidz24 - Knivsta

Vad är syftet?

Syftet med kursen är att under lättsamma och roliga former introducera deltagarna till programmering genom att utveckla roliga interaktiva spel eller scenografier. Inga förkunskaper krävs.

Vad kommer kursen innehålla?

Ta chansen att lära dig framtidens språk; programmering i de kända programmen Minecraft, Scratch och Roblox. Vi kommer att, under sex(6) tillfällen á två(2) timmar, introducera programmering med hjälp av Scratch, som är ett väldigt pedagogiskt verktyg för att lära sig grunderna. Därefter kommer vi programmera i Minecraft Education Edition, med hjälp av MakeCode. Vi avslutar kursen med att skapa program i Roblox, med Lua och Roblox Studio.

Hur kommer vi genomföra kursen?

Vi träffas under sex(6) tillfällen, så här kommer det ungefärliga körschemat att se ut:

 • 1:a Tillfället: Introduktion till programmering i Scratch.
  • Vad är programmering?
  • Vad är en Instruktion?
  • Hur skapar man program med Instruktioner?
 • 2:a Tillfället: Mer programmering i Scratch.
  • Hur skickar man och lyssnar på Händelser?
  • Hur använder man Koordinater?
  • Vad ska man använda Variabler till?
 • 3:e Tillfället: Hur programmerar man i Minecraft?.
  • Vilka Instruktioner finns och hur använder man dem?
  • Vad är Agenten och hur använder man den??
 • 4:e Tillfället: Hur programmerar man i Minecraft?.
  • Vilka Instruktioner finns och hur använder man dem?
  • Vad är Agenten och hur använder man den??
 • 5:e Tillfället: Hur programmerar man i Roblox?.
  • Hur använder man och navigerar i Roblox Studio?
  • Hur kan man få saker att hända i Roblox?
 • 6:e Tillfället: Hur programmerar man i Roblox, fortsättning?.

Var?

Segerdals torg 4. Vi håller till i en lokal som sponsras av La Case

När?

 • Tisdag 13/8 kl. 17:30-19:30
 • Tisdag 20/8 kl. 17:30-19:30
 • Tisdag 27/8 kl. 17:30-19:30
 • Tisdag 3/9 kl. 17:30-19:30
 • Tisdag 10/9 kl. 17:30-19:30
 • Tisdag 17/9 kl. 17:30-19:30

Välkomna!

An unhandled error has occurred. Reload 🗙